Z płyty "Skosztuj, Zobacz" :
 • JAHWEH TO TY
 • HALLELUJAH
 • JAK JELEŃ PRAGNIE
 • CHOCIAŻ
 • JEŚLI UWIERZYSZ
 • JEDYNIE W BOGU
 • BŁOGOSŁAW DUSZO PANU
 • UWIELBIAM CIĘ
 • CHCĘ CIĘ WYWYŻSZAĆ
 • BĘDZIEMY TAŃCZYĆ Posłuchaj
 • BÓG JEST JEDEN
 • SKOSZTUJ, ZOBACZ

 •        Z płyty "Ballada o miłości" :
 • ADONAI EHAD
 • DUCH WSZECHMOCNEGO
 • CHWALMY PANA Posłuchaj i głosuj na liście KDM
 • PSALM 147
 • TY PRZENIKASZ MNIE
 • BALLADA O MIŁOŚCI Posłuchaj
 • IDZIE ZBAWICIEL
 • MIŁOŚĆ TWA JEST DAREM
 • BYĆ JAK TY
 • TY DAŁEŚ NAM SIEBIE
 • GDY...  JAHWEH TO TY
  (Obj.4;8,11)

  Jahweh to Ty stworzyłeś ziemię  i wzniosłeś wszystkie góry świata
  Nad nasze głowy dałeś niebo  i każda gwiazda Cię wysławia

  Jahweh to Ty rozlałeś wody  i dałeś wszystkie ryby świata
  Nad nasze głowy wzniosłeś słońce  i każdy promyk Cię wysławia

  Święty Święty Święty Jahweh Zastępów  który był i jest i który ma przyjść
  Święty Święty Święty Jahweh Zastępów  godzien jest przyjąć cześć chwałę i moc  HALLELUJAH (Psalm 148)

  Hallelujah Hallelujah  Hallelujah Hallelujah
  Chwalcie Boga z niebios  chwalcie na nieboskłonie
  Hallelujah Hallelujah

  Góry pagórki drzewa i ptaki  niech chwalą Imię Jego
  Gdyż samo Imię Jahweh jest wzniosłe
  Majestat Jego nad niebem i ziemią trwa

  Hallelujah Hallelujah  Hallelujah Hallelujah
  Chwalcie Go aniołowie  chwalcie wszystkie zastępy
  Hallelujah Hallelujah

  Hallelujah Hallelujah  Hallelujah Hallelujah
  Chwal Go słońce księżycu  chwalcie gwiazdy świecące
  Hallelujah Hallelujah

  Starcy młodzieńcy panny i dzieci  niech chwalą Imię Jego
  Gdyż samo Imię Jahweh jest wzniosłe
  Majestat Jego nad niebem i ziemią trwa

  Hallelujah Hallelujah  Hallelujah Hallelujah
  Chwal Go ogniu i gradzie  chwal Go śniegu i dymie
  Hallelujah Hallelujah

  Hallelujah Hallelujah  Hallelujah Hallelujah
  Chwalcie Boga z niebios  chwalcie na nieboskłonie
  Hallelujah Hallelujah

  Hallelujah Hallelujah  Hallelujah Hallelujah
  Chwalcie Go aniołowie  chwalcie wszystkie zastępy
  Hallelujah Hallelujah  JAK JELEŃ PRAGNIE (Psalm 42)

  Jak jeleń pragnie żywych wód  tak dusza moja pragnie Ciebie
  Łzy moje chlebem dla mnie są  gdy mówią do mnie  gdzie twój Bóg

  Czemu rozpaczasz duszo moja  dlaczego we mnie drżysz
  Zaufaj Bogu  uwielbiaj Go  On Zbawicielem jest

  Za dnia wyznacza Bóg łaskę swą  a w nocy śpiewam Jemu pieśń
  Do Boga życia modlę się  choć czasem myślę że zapomniał mnie

  Czemu rozpaczasz duszo moja  dlaczego we mnie drżysz
  Zaufaj Bogu  uwielbiaj Go  On Zbawicielem jest  CHOCIAŻ

  Chociaż z oczu płyną łzy
  Chociaż w sercu ciężko ci
  Jest blisko ktoś  kto szuka cię wciąż
  Bo kocha cię

  Chociaż z oczu płyną łzy
  Chociaż w sercu ciężko ci
  Jest blisko ktoś  kto szuka cię wciąż
  Jest blisko ktoś  kto kocha cię  JEŚLI UWIERZYSZ (Iz.53;2 / Jana 3;16)

  Jeśli uwierzysz że Bóg kocha ciebie
  Jeśli uwierzysz że On stworzył nas
  Będziesz miał skarb w niebie
  Będziesz mógł na wieki trwać

  Jeśli uwierzysz w tę nowinę
  Jeśli uwierzysz że Bóg Syna dał
  Dał Go po to by zmarł za ciebie
  Grzechy twoje na siebie wziął

  Wyrósł przed nami jak młode drzewo
  Jak korzeń z suchej ziemi
  Nie miał postawy i nie miał urody
  By zachwyciły nas

  Jeśli uwierzysz w Jego Słowo
  Jeśli od grzechu odwrócisz się
  Jeśli pójdziesz Jego drogą
  Twoje życie zmieni się

  Tak bardzo Bóg kocha nas
  Że Syna swego dał
  Aby każdy kto w Niego uwierzy
  Życie wieczne miał  JEDYNIE W BOGU (Psalm 62)

  Jedynie w Bogu radość duszy mej
  Moje zbawienie od mego Boga jest
  Opoką moją i zbawieniem moim
  Twierdzą moją  więc nie zachwieję się

  Jedynie w Bogu ufność moja jest
  Moją nadzieję pokładam tylko w Nim
  Opoką moją i zbawieniem moim
  Twierdzą moją  więc nie zachwieję się  BŁOGOSŁAW DUSZO PANU

  Błogosław duszo Panu  błogosław Mu
  Z całego serca swego  ze wszystkich sił

  Dziś wielka radość wypełniła serce me
  Jezus Chrystus Panem moim jest
  Więc kocham Cię  a Ty kochaj mnie
  Podaj mi swoją dłoń  UWIELBIAM CIĘ

  Uwielbiam Cię Jahweh  mój Boże
  Do Ciebie wyciągam ręce swe
  Kolana uginam przed Tobą
  A z oczu mych płyną szczęścia łzy

  Uwielbiam Cię Jahweh  mój Ojcze
  Do Ciebie podnoszę swój głos
  Majestat Twój wielki nade mną
  Twoja jest chwała cześć i moc

  Ile dróg prowadzi do Ciebie   Jeszua
  Ile ścieżek musimy przejść
  Czystość prawda i wyrzeczenie   miłość
  Drogą wiary są  CHCĘ CIĘ WYWYŻSZAĆ (Psalm 145 i 8)

  Chcę Cię wywyższać  Boże mój Królu
  I błogosławić Imię Twe na wieki

  Każdego dnia Będę Ciebie sławił
  Wielki jest Jahweh  godzien wielkiej chwały

  Chcę Cię wywyższać  Boże mój Królu
  I błogosławić Imię Twe na wieki

  Wszystkie pokolenia głoszą Twe dzieła
  Wychwalają Twe potężne czyny

  Zwiastować będę o dobroci Twojej
  I sprawiedliwość Twoją opiewać

  Chcę Cię wywyższać  Boże mój Królu
  I błogosławić Imię Twe na wieki

  O Haszem nasz Panie jak przedziwne Twe Imię
  Usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę

  Czym jest człowiek że o nim pamiętasz
  I o niego dbasz

  Gdy patrzę na Twe dzieła  wiem że jestem mały
  Wobec Twej potęgi i cudowności

  Czym jest człowiek że o nim pamiętasz
  I o niego dbasz  BĘDZIEMY TAŃCZYĆ
  Posłuchaj

  Będziemy tańczyć  będziemy śpiewać
  Będziemy klaskać w dłonie swe
  Kiedy nasz Pan stanie z nami twarzą w twarz
  Spotkamy się w Nowym Jeruzalem

  Będziemy tańczyć  będziemy śpiewać
  Będziemy klaskać w dłonie swe
  Kiedy nasz Pan w białych szatach stawi nas
  Przed Ojcem swym  przed Adonai

  Nadejdzie dzień w którym wszystko spełni się
  Co dawno już objawił Bóg
  Więc mocno trwaj  nigdy nie poddawaj się
  Nie poddawaj się  BÓG JEST JEDEN (Jer.33;25 / Psalm 8;4-5)

  Nie uczyniłbym nieba i ziemi  mówi Bóg Wszechmocny
  Gdyby nie przymierze moje z ludem Izraela

  Bóg jest jeden  Adonai Echad

  Gdy patrzę na niebo  dzieło palców Twoich
  Księżyc i gwiazdy któreś Ty utwierdził

  Bóg jest jeden  Adonai Echad

  Czym jest człowiek  że pamiętasz o nim
  I czym syn człowieczy  że się nim zajmujesz

  Bóg jest jeden  Adonai Echad  SKOSZTUJ, ZOBACZ

  Skosztuj  zobacz  dobry jest Bóg  tylko w Nim schronienie jest
  Skosztuj  zobacz  dobry jest Bóg  tylko w Nim życie ma sens

  Dokąd chcesz pójść  do kogo zwrócisz się  w problemach swych  w rzece łez
  Zatrzymaj się  Bóg bardzo kocha cię  i tylko On może pomóc ci

  Skosztuj  zobacz  dobry jest Bóg  tylko w Nim schronienie jest
  Skosztuj  zobacz  dobry jest Bóg  tylko w Nim życie ma sens

  Tak wiele lat szukasz jak zraniony ptak  szczęścia  miłości  drogi swej
  Zatrzymaj się  Bóg zmieni życie twe  uczyń krok  do niego dzisiaj przyjdź

  Dokąd chcesz pójść  do kogo zwrócisz się  w problemach swych  w rzece łez
  Zatrzymaj się  Bóg bardzo kocha cię  i tylko On może pomóc Ci •        z płyty "Ballada o miłości" :

  ADONAI EHAD

  Jedno jest ciało   i jeden Duch
  Jeden jest Pan   Jeszua Mesjasz Król
  Jedna jest wiara  i jeden chrzest
  Jedna nadzieja   udziałem naszym jest

  Jeden jest tylko Bóg   Ojciec każdego z nas
  Adonai Ehad   przez i w każdym z nas
  Jeden jest tylko Bóg   Ojciec każdego z nas
  Łaskę swoją dał   darami obdarzył nas

  Jedynemu mądremu   Bogu świętemu
  Niech będzie chwała uwielbienie cześć i moc
  On Królem wieków   Stwórcą wszechświata
  Błogosławiony Izraela Bóg

  Ty jesteś Bogiem mojego serca  Ty jesteś Bogiem duszy mej
  Tylko Tobie służyć chcę  tylko dla Ciebie chcę żyć  DUCH WSZECHMOCNEGO

  Duch Wszechmocnego nade mną jest   Jahweh namaścił mnie
  Bym dobrą nowinę ludziom dał   łaski ogłosił czas
  Posłał mnie abym podźwignął tych co życiem złamani są
  Jeńcom dał wolność kamieniom łzy ślepym darował wzrok

  Duch Wszechmocnego nade mną jest   Ojciec mój posłał mnie
  Bym nową nadzieję ludziom dał   miłości ogłosił czas

  Przyjdź do mnie samotny  przyjdź brudny i zły
  Przyjdź do mnie z ciężarem swych win
  Kto pragnie niech pije  kto łaknie niech je
  Za darmo moje ciało i krew  CHWALMY PANA
  Posłuchaj

  Chwalmy Pana bo godzien jest   miłość Jego wielka nad nami
  Za mnie umarł a Jego krew   Życiem jest Zbawieniem moim

  Hallelujah! Melech Izrael   Hamaszijah Melech Yeszua
  ( Chwała Jahweh! Król Izraela Mesjasz Król Jezus )  PSALM 147

  Chwalcie Jahweh albowiem dobrze jest śpiewać Mu
  Bo to wdzięczna jest rzecz pieśń chwały mu nieść

  Chwalcie Jahweh albowiem Wszechpotężny On
  Mądrość Jego i siła niezmierzone są
  On podnosi pokornych którzy ufają mu
  aż do ziemi poniża bezbożnych i złych

  Pan buduje Jeruzalem gromadzi rozproszonych Izraela
  Leczy złamanych na duchu i opatruje ich rany

  Ja sama żyłam kiedyś w niewoli grzechu
  dopóki Jezus nie uwolnił mnie
  Zranione moje życie oddałam Jemu
  On w swoich dłoniach teraz niesie je  TY PRZENIKASZ MNIE

  Ty przenikasz mnie i dobrze znasz myśli me
  Wciąż ogarniasz mnie ze wszystkich stron
  Kładziesz na mnie swę dłoń

  Nie oddalę się przed Twoim Duchem
  Nie ukryję się przed Twym obliczem
  Tak czuję Cię
  Poprowadź mnie Panie przez noc  ufam Ci nie boję się

  Twoja miłość jest Tak wielka że zbawiła mnie
  Moje życie weź i uchroń je przed świata złem  BALLADA O MIŁOŚCI Posłuchaj

  Bóg kocha każdego człowieka a kolor skóry nie liczy się
  On stworzył nas każdy dzieckiem jego jest
  Każdy przed Nim równy jest

  Bóg kocha każdego człowieka  z brodą  bez brody  ciebie i mnie
  Białych jak śnieg czarnych jak czekolada
  Czerwonych  żółtych jak słońca wschód

  Bóg nienawidzi antysemityzmu  Bóg nienawidzi rasizmu fanatyzmu
  A ty idź w świat  miłością zwyciężaj zło
  Chrystusa Pana sługą bądź
  Chrystusa Pana światłem bądź  IDZIE ZBAWICIEL

  Idzie Zbawiciel  niesie krzyża brzemię
  Brzemieniem Mu jest moje życie

  Opluty i targany konał ...
  Zbawieniem mi są Jego rany

  Idzie Zbawiciel  pójdę wszędzie za Nim
  Na stos i pod mur z Niepokonanym  MIŁOŚĆ TWA JEST DAREM

  Niech prawda Twa oświeci mnie a każde słowo Twe niech żyje w sercu
  By móc na nowo rodzić się i wrastać całą sobą w Ciebie Jezu
  Niech kruszy mnie Twój Święty Duch  upamiętanie niech mi da
  Ty jeden Panie dobrze wiesz ile w mym sercu jeszcze zła

  Sprawiedliwym Tyś doskonałym Tyś
  Miłość Twa darem dla mnie jest
  Obietnice Twe tak wspaniałe są  wkrótce już wszystkie spełnią się
  Widzieć Ciebie chcę

  Miłością Swą ogarnij mnie bym mogła kochać tak jak nie potrafię
  Ty wciąż na nowo uczysz mnie  jak żyć by Tobie się podobać  BYĆ JAK TY

  Żyję z dnia na dzień  tak jakby gorzej  tak jakby słabiej  lecz kocham Cię
  A Ty poszedłeś za mnie na krzyż  nie zawahałeś się  nie zostawiłeś mnie

  Panie pomóż mi pokonać to co złe  Panie pomóż mi bo tak bardzo chcę
  Wierzyć tak jak Ty  kochać tak jak Ty  człowiekiem być  tak jak Ty

  Do końca pełnić wolę Ojca  to było ponad ból cierpienie i wstyd
  Dopomóż mi  bym ja też mogła pokonać własny strach  swe życie oddać Ci  TY DAŁEŚ NAM SIEBIE

  Ty dałeś nam życie  Ty dałeś nam siebie
  Ty dałeś nam radość  Ty dałeś nadzieję

  Nawet gdy ciężko czasem mi  teraz już wiem że warto żyć

  Ta droga jest wąska i nie jest tak łatwo
  Przebaczać i kochać  pokonać swą słabość

  Lecz dzisiaj wiem że warto żyć  z Tobą mój Panie pragnę być  GDY...

  Gdy duszę twą okryje ciemna noc
  Gdy w sercu gości lęk  radości coraz mniej
  Gdy wszystko wokół nagle wali się
  Niejedna gorzka łza pokrywa twoją twarz

  Na krzyżu swój wzrok zatrzymaj  nadziei to jest znak
  Bo na nim cały owoc grzechu zwyciężył Jezus Pan

  Gdy to co ważne nagle traci sens
  Gdy bliski Tobie ktoś odchodzi jak na złość
  Gdy sam już nie wiesz gdzie jest cel
  Którą drogą iść by znów nie zgubić się

  Gdy patrząc w lustro twoja twarz ciągle drażni cię
  I wszystko jest na nie  niepewność jutra czai się
  Gdy chciałbyś zmienić się a sił w tobie coraz mniej

  Jezus Panem jest  On zwyciężył grzech  sam pokonał śmierć
  Ona już nie dotknie mnie